Akty prawne

„ZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE SZKODZI”

 

Jedna z podstawowych zasad prawa rzymskiego - „Ignorantia iuris nocet” – głosiła, że nieznajomość prawa szkodzi. Warto więc zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi dzieci porzuconych-niepełnosprawnych, gdyż parafrazując Rzymian „znajomość prawa nie szkodzi”.

 

Lista aktów prawnych:

 Konwencja o Prawach Dziecka: 

http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka

 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka: 

http://brpd.gov.pl/materialy-do-pobrania/ustawa

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887

• Prawa Dziecka – Dokumenty Rady Europy: 

http://brpd.gov.pl/ksiazki-informatory-poradniki/prawa-dziecka-dokumenty-rady-europy

• Konstytucja RP (Dz.U.z 1997 nr 78 poz. 483 ze zmian.) – art. 72:

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, na której znajdują się informacje dotyczące dokumentów prawnych stanowiących o prawach osób niepełnosprawnych: 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/prawo/

• Uprawnienia osób niepełnosprawnych:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/uprawnienia-osob-niepelnosprawny/

• Dokumenty Unii Europejskiej dot. osób niepełnosprawnych: 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-miedzynarodowe-/dokumenty-unii-europejskiej/

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze