O projekcie

Szanowni Państwo,

w świadomości pełnosprawnej części społeczeństwa wciąż funkcjonuje stereotypowe przekonanie, że niepełnosprawni dorośli i dzieci, to osoby ograniczone nie tylko motorycznie, ale także i intelektualnie. Osoby takie odbierane są jako niesamodzielne i nieproduktywne. Postrzega się je w kategorii ogromnego obciążenia socjalnego dla pozostałych, „normalnych” członków społeczeństwa i państwa. 

Wspomniane powyżej negatywne postawy wobec niepełnosprawności wynikają z braku empatii wobec drugiego człowieka oraz faktu, że pełnosprawni obywatele nigdy sami nie doświadczyli problemu, z jakim zmagają się osoby z różnymi dysfunkcjami. Kolejnym powodem takich przekonań jest również brak bezpośredniego kontaktu i wzajemnej komunikacji z niepełnosprawnymi oraz stereotypowe myślenie na temat niepełnosprawności -  a co za tym idzie – brak odpowiedniej edukacji oraz ogólna dezinformacja społeczeństwa. 

Aby przyczynić się do zmiany i poprawy wizerunku dzieci niepełnosprawnych oraz kształtować wśród społeczeństwa pozytywną postawę akceptacji - opartej na tolerancji i szacunku dla problemów tych dzieci - Fundacja Odzyskać Radość postanowiła przeprowadzić kampanię informacyjną - zatytułowaną „Porzucone-Niepełnosprawne”, której celem jest pomoc w zrozumieniu potrzeb niepełnosprawnych dzieci oraz przybliżenie opinii publicznej problematyki niepełnosprawności. 

Pomimo, że polskie prawodawstwo zapewnia większość praw, zapisanych w „Konwencji ONZ o prawach niepełnosprawnych”, to w życiu codziennym osoby niepełnosprawne wciąż napotykają wiele barier, które utrudniają - a czasem wręcz uniemożliwiają im - pełne uczestnictwo w społeczeństwie. Niepełnosprawność to nieustanna konfrontacja i osamotniona walka o przetrwanie. Jedynym, dostrzegalnym sposobem na przełamanie takiej izolacji i trudności codziennego życia jest właśnie szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych i zdrowych.

Poprzez kampanię „Porzucone-Niepełnosprawne” będziemy informować bezpośrednio o określonej, niewielkiej grupie dzieci, jednak jej społeczny wymiar - w odniesieniu do możliwości wystąpienia kolejnych porzuceń dzieci niepełnosprawnych - jest znacznie szerszy. Fundacja realizując projekt i przedstawiając w nim sytuację porzuconych, niepełnosprawnych dzieci i związane z nią konsekwencje dla nich samych, chce w pewnym stopniu wywołać społeczną dyskusję nad konsekwencjami tego smutnego zjawiska.

Wierzymy, że nasza kampania przyczyni się do kształtowania świadomości społecznej  w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów dzieci niepełnosprawnych oraz - co niezwykle dla nas ważne - wskaże jak im pomóc.

 

  • O Fundacji Odzyskać Radość

    Misją prowadzonych przez Fundację Odzyskać Radość działań oraz kampanii społecznych jest powszechne zwrócenie uwagi władz, mediów oraz obywateli na ogromne problemy, z jakimi borykają się każdego dnia w Polsce niepełnosprawne, porzucone dzieci oraz placówki lecznicze, które opiekują się nimi się na co dzień. 

    Fundacja Odzyskać Radość od początku swojej działalności działa aktywnie na rzecz niepełnosprawnych, porzuconych maluchów, które znalazły swój dom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach. Konsekwentnie dąży do poprawy warunków życiowych i zdrowotnych swoich podopiecznych, równocześnie pracując nad kształtowaniem i zwiększeniem świadomości społecznej Polaków oraz opinii publicznej w zakresie wiedzy o niezwykle trudnej i poważnej sytuacji w jakiej znajdują się porzucone dzieci niepełnosprawne. Naszym celem jest pozyskanie konkretnej oraz wymiernej pomocy i wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych dzieci, przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach. 

     Oddział opiekuje się przede wszystkim porzuconymi dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Obecnie znajduje się w nim około trzydzieścioro - chorych i ciężko doświadczonych przez los - maluszków z całej Polski, którym nasza Fundacja pomaga „Odzyskać Radość”. Dzieci cierpią na poważne schorzenia i deformacje (około dziesięcioro z nich przebywa w stanie śpiączki), większość zaraz po urodzeniu została porzucona przez swoich rodziców. Należy podkreślić, że ZOL w Kraszewie-Czubakach, jako jedyny w Polsce opiekuje się także dziećmi dializowanymi otrzewnowo. Pomimo wielu sukcesów leczniczych oraz wychowawczych wciąż brakuje w oddziale środków na utrzymanie oraz edukacje podopiecznych. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje jedynie leczenie i rehabilitację dzieci. Koszty utrzymania naszych podopiecznych są jednak znacznie większe, stąd też zaistniała potrzeba poszukiwań pozasystemowych rozwiązań oraz środków finansowych i właśnie dlatego powstała Fundacja Odzyskać Radość.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze