Konkurs plastyczny

Zapraszamy

do udziału

w Konkursie Plastycznym Kampanii Informacyjnej

„PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE”

pt. „Mój niepełnosprawny Przyjaciel”

na pracę plastyczną w formie plakatu

Głównym celem konkursu jest popularyzacja integracji społecznej zdrowych i niepełnosprawnych dzieci. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-III na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka Konkursu:

Prace konkursowe powinny nawiązywać do hasła konkursu „Mój niepełnosprawny Przyjaciel” i prezentować możliwości spędzania wolnego czasu z niepełnosprawną koleżanką czy niepełnosprawnym kolegą.

Format i technika prac konkursowych:

Minimum A4, maksimum A3 w dowolnej technice płaskiej (np. rysunek, praca wykonana farbami plakatowymi, kolaż itp.). Prosimy o nie przesyłanie na konkurs prac wykonanych technikami przestrzennymi (np. wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.).

Czas trwania konkursu: 9-22 października 2014 r.

Laureaci Konkursu (I, II i III miejsce) otrzymają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Pytania prosimy kierować na adres: dzieci@porzucone.pl

 

DO POBRANIA: 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze