Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności

Rodzina stanowi wyjątkowe i niepowtarzalne środowisko, które najkorzystniej wpływa na fizyczny, psychiczny i społeczny rozwój dziecka, pod warunkiem jednak, że realizuje ona w sposób właściwy przypisane jej funkcje, zwłaszcza opiekuńczo-wychowawcze. Burzliwy okres transformacji ustrojowej przyniósł ze sobą nie tylko pozytywne skutki, ale też spowodował liczne zagrożenia i zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

Próba diagnozy tego trudnego terenu badawczego wydaje się być szczególnie ważna ze względu na zmiany dokonujące się w polskim systemie prawnym, próbującym się dostosowywać do standardów europejskich, w których nadaje się prymat rodzinie i rodzinnym formom opieki nad dzieckiem.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony irss.pl

Źródło: irss.pl

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze