Dominika, 5 lat

Dominika została przyjęta do ZOL pod koniec kwietnia 2010 roku. Trafiła do nas z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego z rozpoznaniem małogłowia i FAS (zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód wokresie prenatalnym). Stwierdzono u niej także nieprawidłowy rozwój psychoruchowy. Dziewczyna samodzielnie siedzi, wstaje i przemieszcza się. Mimo to wymaga pomocy w czynnościach samoobsługowych. Dominika została przyjęta do Szkoły Podstawowej Specjalnej.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze