O Fundacji Odzyskać Radość

Misją prowadzonych przez Fundację Odzyskać Radość działań oraz kampanii społecznych jest powszechne zwrócenie uwagi władz, mediów oraz obywateli na ogromne problemy, z jakimi borykają się każdego dnia w Polsce niepełnosprawne, porzucone dzieci oraz placówki lecznicze, które opiekują się nimi się na co dzień. 

Fundacja Odzyskać Radość od początku swojej działalności działa aktywnie na rzecz niepełnosprawnych, porzuconych maluchów, które znalazły swój dom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach. Konsekwentnie dąży do poprawy warunków życiowych i zdrowotnych swoich podopiecznych, równocześnie pracując nad kształtowaniem i zwiększeniem świadomości społecznej Polaków oraz opinii publicznej w zakresie wiedzy o niezwykle trudnej i poważnej sytuacji w jakiej znajdują się porzucone dzieci niepełnosprawne. Naszym celem jest pozyskanie konkretnej oraz wymiernej pomocy i wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych dzieci, przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach. 

 Oddział opiekuje się przede wszystkim porzuconymi dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Obecnie znajduje się w nim około trzydzieścioro - chorych i ciężko doświadczonych przez los - maluszków z całej Polski, którym nasza Fundacja pomaga „Odzyskać Radość”. Dzieci cierpią na poważne schorzenia i deformacje (około dziesięcioro z nich przebywa w stanie śpiączki), większość zaraz po urodzeniu została porzucona przez swoich rodziców. Należy podkreślić, że ZOL w Kraszewie-Czubakach, jako jedyny w Polsce opiekuje się także dziećmi dializowanymi otrzewnowo. Pomimo wielu sukcesów leczniczych oraz wychowawczych wciąż brakuje w oddziale środków na utrzymanie oraz edukacje podopiecznych. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje jedynie leczenie i rehabilitację dzieci. Koszty utrzymania naszych podopiecznych są jednak znacznie większe, stąd też zaistniała potrzeba poszukiwań pozasystemowych rozwiązań oraz środków finansowych i właśnie dlatego powstała Fundacja Odzyskać Radość.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze