Hania, 5 lat

Hania trafiła do ZOL w Kraszewie-Czubakach w lutym 2010 roku ze szpitala w Warszawie. Lekarze stwierdzili u dziewczynki wodogłowie (zwiększenie objętości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu). Rodzice Hani zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej i obecnie jej opiekunem prawnym jest pracownik ZOL. Sytuacja zdrowotna dziewczynki jest stabilna: Hania poddawana jest intensywnej rehabilitacji, samodzielnie siedzi, wstaje posiłkując się krawędzią swojego łóżeczka i uczęszcza do Specjalnej Szkoły Podstawowej. 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze