Julia, 4 lata

Julia trafiła do ZOL w Kraszewie-Czubakach z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w lutym 2012 roku. U dziewczynki rozpoznano upośledzenie umysłowe nieokreślone, intelektualnie kształtuje się na pograniczu upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym, stwierdzono również opóźniony rozwój mowy. Mimo to dziewczynka porusza się samodzielnie i uczęszcza do Przedszkola Specjalnego. Rodzice Julii zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, w ślad za tym został ustanowiony opiekun prawny, którym jest pracownik ZOL.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze