Marta, 6 lat

Marta została przyjęta do ZOL  w grudniu 2011 roku, z Pogotowia Rodzinnego w Szczecinie z rozpoznaniem: wcześniactwa, opóźnionego rozwoju psychoruchowego, niedoboru masy ciała i wzrostu. Na chwilę obecną dziewczynka porusza się samodzielnie, łatwo nawiązuje kontakty, mimo że nie porozumiewa się werbalnie i jest mało samodzielna w zakresie samoobsługi.  Marta pozostaje pod kontrolą Poradni Specjalistycznych, wymaga ciągłej pomocy i wsparcia. Nosi okulary i aparat słuchowy. Rodzice dziewczynki zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, a opiekunem został pracownik ZOL.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze