Moc kultury

Zapewnienie możliwości dostępu do pojawiających się form aktywności społecznej jest jednym z podstawowych działań podejmowanych wśród osób niepełnosprawnych.  Jednak w związku z koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez placówki, opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi, aktywności kulturalne bywają najczęściej pomijane. Stąd też umożliwienie dostępu małych pacjentów do takich dziedzin życia społecznego, jak kultura, turystyka, czy sport, opiera się głównie na inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe. To właśnie one  przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych, porzuconych dzieci, ucząc je jak żyć w świecie „zdrowych”, przeciwdziałają popularnym wśród społeczeństwa stereotypom oraz „odczarowują” przekonanie o domniemanej „inności” małych pacjentów. 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze