Ośrodki adopcyjne na Mazowszu

Ośrodki publiczne1. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
02-018 Warszawa
tel. 22 621 10 70
22 622 03 71
22 622 03 72
e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl
Dyrektor Bożena Sawicka


Oddziały WOA:

a) Odział w Ciechanowie
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 23 673 56 09
e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Iwona Zmitrowicz


b) Oddział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. 29 717 03 04
e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Eugenia Bachmura


c) Oddział w Radomiu
ul. Mokra 2
26-600 Radom
tel. 48 331 11 50
e-mail: woa.radom@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Monika Bednarczyk


d) Oddział w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33
08-110 Siedlce
tel. 25 644 06 30
e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Małgorzata Jaroszek


e) Oddział w Płocku
ul. KOLEGIALNA 19
09-402 Płock
tel. 24 366 66 71
e-mail:woa.plock@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Krystyna Brudzyńska

 

Ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe

 

2. Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa 
(adopcja zagraniczna)
tel. 22 425 46 77
22 425 46 88
e-mail: koao@tpdzg.org.pl
Dyrektor Ośrodka Barbara Passini


3. Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie
ul. Szpitalna 5 lok. 6
00-031 Warszawa
tel. 22 826 22 15 
22 827 50 23
e-mail: tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl
Dyrektor Ośrodka Monika Jagodzińska


4. Katolicki Ośrodek Adopcyjny
w Warszawie
ul. Grochowska194/196
04-357 Warszawa
tel. 22 618 92 45 
e-mail: katolickiosrodek@interia.pl


5. Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5
26-604 Radom
tel.48 385 15 34
e – mail: oadopcyjny@caritas.pl
Dyrektor Ośrodka Elżbieta Stolarczyk
Dyrektor Ośrodka Zofia Dłutek

Rozmieszczenie ośrodków adopcyjnych na Mazowszu.
Źródło: mcps.com.pl

 

Zadania ośrodka adopcyjnego

 1. Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 2. Dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.
 3. Współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego.
 4. Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.
 5. Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.
 6. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.
 7. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym.
 8. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 9. Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko.
 10. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 11. Wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej.
 12. Zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
 13. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Źródło: mcps.com.pl

 • Dodaj link do:
 • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze