Potrzeba edukacja

Na podstawie opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne najmłodsi pacjenci objęci są do 3. roku życia programem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wśród dzieci przebywających w ZOL w Kraszewie-Czubakach są też mali pacjenci, którzy realizują programy rocznych przygotowań przedszkolnych oraz trochę starsi, objęci obowiązkiem szkolnym.

Skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych -  zwłaszcza wśród ciężko chorych dzieci - wymaga podejmowania dodatkowych, wykraczających poza przewidziane przez system prawny, form działań, obejmujących m.in. zapewnienie specjalistycznego sprzętu, technologii oraz materiałów edukacyjnych, czy też konieczności zatrudnienia dodatkowego, wykwalifikowanego personelu. Ważna jest także integracja pacjentów ze zdrowymi rówieśnikami. Wciąż jednak brakuje środków na podstawowe potrzeby wychowanków oddziału. 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze