Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

Rodzina jest wspólnotą życia, która funkcjonuje od zarania dziejów, a stanowi jedyne niepowtarzalne środowisko rozwoju i wychowania dziecka, wprowadzania go w świat norm i wartości, jest także podstawową grupą społeczną, w której odbywa się proces kształtowania w ramach oddziaływań wychowawczych i socjalizacyjnych wzorca osobowościowego, dlatego też problematyka życia rodzinnego jest wciąż aktualna i na nowo podejmowana. Obecne zainteresowanie problematyką rodziny skierowane jest na jej strukturę, trwałość, wydolność opiekuńczo – wychowawczą, bowiem w środowisku tym następuje wiele zmian związanych z przeobrażeniami cywilizacyjnymi i kulturowymi społeczeństwa. Owe przeobrażenia niosą ze sobą nie tylko pozytywne skutki, lecz również liczne niekorzystne zjawiska zagrażające życiu rodzinnemu; rodzina oddziaływuje na młodego człowieka niezależnie od tego czy jest środowiskiem wartościowym, czy też przejawia cechy dysfunkcjonalności.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony irss.pl

Źródło: irss.pl

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze