Sala Doświadczania Świata

0112'2014

Szanowni Państwo!

 

Jula, Kasia, Marta…

 

To trzy cudowne dziewczynki.

 

Każda z nich trafiła do naszego ośrodka ciężko chora. Płodowy zespół alkoholowy wyrządził w ich organizmach straszne spustoszenie. Jula jest głęboko upośledzona. Kasia urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, przepukliną okołordzeniową i ma nóżki końsko szpotawe. Marta trafiła do nas z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niedosłyszy, niedowidzi. Dziewczynki nie mają rodziców – są dziećmi porzuconymi. W Kraszewie-Czubakach mieszka ponad 30 ciężko chorych dzieci, z których ponad 20 jest porzucona przez rodziców.

 

W imieniu moich podopiecznych zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie wyposażenia Sali doświadczania świata, którą chcemy stworzyć w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla dzieci i młodzieży w Kraszewie-Czubakach w gminie Raciąż. Koszt Sali „doładuj energię w naturze to 15 tys. zł. Dodatkowe wyposażenie to kolejne 5 tys. zł.

 

Dyrektor ZOL z własnych środków zaadaptował pomieszczenia, pomalował ściany, ułożył podłogi i wyposażył łazienkę i kuchnię. Sala doświadczania świata to jedna z pięciu sal dydaktyczno-poznawczych, które będziemy chcieli przekazać dzieciom.

 

Cenna będzie każda złotówka.

 

Wpłat można dokonywać na rachunek w Banku Spółdzielczym w Plońsku

PL 51 8230 0007 0009 3305 2000 0004

 

W imieniu dzieci z góry serdecznie dziękuję

Katarzyna Stępińska

V-ce Prezes Fundacji

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kraszewie-Czubakach opiekuje się porzuconymi, ciężko chorymi dziećmi. Obecnie znajduje się w nim ponad trzydzieścioro – chorych i ciężko doświadczonych przez los maluszków z całej Polski, którym staramy się pomóc Odzyskać Radość.

 

Dzieci cierpią na poważne schorzenia i deformacje (ok. dziesięcioro z nich przebywa w stanie śpiączki), ponad 70% zaraz po urodzeniu została porzucona przez swoich rodziców. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia dzieciom leczenie, pielęgnację, podstawową rehabilitację oraz wyżywienie i zakwaterowanie. Niepełnosprawne maluchy, ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy, wymagają stosowania dodatkowych form terapii, na prowadzenie których placówki lecznicze nie otrzymują środków finansowych.

 

Możliwość rozwoju, wspomaganie kształtowania wrażeń zmysłowych, może zapewnić terapia Snoezelen, która polega na różnorodnym bodźcowaniu niepełnosprawnego dziecka w tzw. Sali Doświadczania Świata. Metoda ta wykorzystując światło, dźwięk, zapach i dotyk wyzwala u upośledzonych czy autystycznych dzieci świadomą i samodzielną aktywność. Efekty takiej terapii są nieocenione: dzięki niej niepełnosprawne dzieci mają możliwość kształtowania – choć może i nawet w niewielkim stopniu – swojego otoczenia.

 

Inną metodą jest stymulacja polisensoryczna, czyli wielozmysłowa. Metoda ta zwana również „porannym kręgiem” została opracowania w Niemczech przed Hedwig Abel-Anstatt. Polega ona na nawiązaniu komunikacji z dzieckiem upośledzonym poprzez stymulację zmysłów – takich jak: smak, węch, dotyk, wzrok i słuch – w oparciu o świat przyrody, który zmienia się wraz z przemijającymi porami roku. Dzięki tej metodzie dziecko poznaje nowe bodźce, obcuje z nimi, zaczyna dostrzegać wielozmysłowo nieznaną mu dotychczas przestrzeń. Wszystkie dzieci, oprócz stymulacji polisensorycznej, potrzebują również kontaktu ze zdrowymi rówieśnikami, dlatego też integracja społeczna jest niezbędna dla dalszego rozwoju i leczenia maluchów.

 

Pomocna jest również integracja sensoryczna, hydroterapia. Bardzo istotnym elementem, wręcz koniecznym w rozwoju, dla poprawy funkcjonowania małych pacjentów, jest rodzina. Chcąc stworzyć namiastkę prawdziwego domu, pomocne jest m.in. utworzenie miejsca wspólnego posiłku.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze