Szansa na lepsze życie

Rozwój technologiczny i gospodarczy ma niezwykle korzystny wpływ na polski rynek pracy, który powoli otwiera się dla osób niepełnosprawnych, także dla tych z największymi dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi.

Dlatego też podejmując wśród małych pacjentów działania mające na celu poprawę ich stanu zdrowia, działania integracyjne, czy też zapewnienie dostępu do edukacji, należy mieć na uwadze ich przyszłe funkcjonowanie w społeczeństwie. Zarówno instytucje publiczne prowadzące politykę społeczną w Polsce, organizacje pozarządowe, jak i pracodawcy, powinny mieć świadomość, że intensywna praca z dziećmi pozwoli na wyrównanie ich szans życiowych, zatarcie granic oraz różnic pomiędzy pełnosprawnymi, a nimi oraz co najważniejsze: może umożliwić im choć częściowe, samodzielne zapewnienie swoich potrzeb bytowych oraz samorealizację.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze