Dzieci porzucone

to dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej lub których rodzice zrzekli się praw rodzicielskich. W takich przypadkach, sąd opiekuńczy wyznacza dla każdego małoletniego (osoby, która nie ma jeszcze 18 lat) opiekuna prawnego, który jako przedstawiciel małoletniego jest powołany do jego reprezentowania i dokonywania w jego imieniu czynności prawnych. Jednak samo ustanowienie opiekuna prawnego nie zastąpi dzieciom rodziców. Problem „dzieci porzuconych” to przede wszystkim brak kochającej rodziny. Brak "bezpiecznego domu", brak poczucia bezpieczeństwa, brak miłości. Porzucone dzieci w ośrodkach takich jak zakłady opiekuńczo-lecznicze otrzymają leczenie, pielęgnację i rehabilitację finansowane z NFZ oraz wyżywienie zapłacone prze Starostę.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze